مقررات اشتراک در نخستین دور جشنواره

مقررات اشتراک در نخستین دور جشنواره بین‌المللی فیلم والا

مهلت ارسال فیلم و مواد جانبی آن روز سه شنبه 10 ثور/اردیبهشت 1398 می باشد.
هر شرکت کننده می تواند با یک یا بیش از یک عنوان فیلم در جشنواره اشتراک نماید.

فیلم های متقاضی بایستی بلحاظ موضوعی، با موضوع سال جشنواره یکی باشد.

موضوع نخستین دور جشنواره بین‌المللی فیلم والا “یک قطعه خوشبختی” می باشد.

زمان فیلم ها:

تمامی فیلم های کوتاه، نیمه بلند و بلند می توانند بدون محدودیت طول زمانی شان در جشنواره اشتراک نمایند.

فورمت

فیلم ها با فرمت (ام پی 4) بر روی (دی وی دی) بطریقه پست و یا با فورمت های (دروباکس – ویمو) بطریقه لینک های اینترنتی قابل دریافت خواهند بود.

زبان

تمامی فیلم های غیر آلمانی – انگلیسی زبان بایستی زیر نویس به زبان انگلیسی داشته باشند.

قالب

جشنواره در قالب های مستند، داستانی، گزارشی، ویدئو آرت و انیمیشن پذیرای فیلم های متقاضی می باشد.

نحوه اشتراک

تمامی فیلم های متقاضی اشتراک بایستی مواد جانبی زیر را نیز به بطریقه پست و یا لینک های اینترنتی همراه داشته باشند.

شرح فیلم حداکثر در 100 کلمه

زندگی نامه کارگردان حد اکثر در 100 کلمه

فیلموگرافی کارگردان

عکس پرتره کارگردان

زندگی نامه مدیر فیلمبرداری حد اکثر در 100 کلمه

فیلموگرافی مدیر فیلمبرداری

عکس پرتره مدیر فیلمبرداری

زندگی نامه شخصیت های اول (زن و مرد در فیلم های داستانی) حد اکثر در 100 کلمه

فیلموگرافی شخصیت های اول (زن و مرد در فیلم های داستانی)

عکس پرتره شخصیت های اول (زن و مرد در فیلم های داستانی)

عکس از صحنه و پشت صحنه های فیلم.

مشخصات سایر عوامل تولید فیلم

تذکر: تمامی مطالب نوشتاری که ضمیمه فیلم بایستی به دو زبان دری / فارسی و انگلیسی ارسال شوند.

فورمه اشتراک را می توانید از آدرس ذیل بدست آورید: فرم اشتراک در جشنواره

راه های ارتباطی جشنواره:

+49 (0) 6203 70264

info@walaiff.ladenburg.world

WALAInternationales Filmfestival

Hauptstraße 7 – 9

D-68526 Ladenburg

تذکر:

فرد متقاضی که فورمه اشتراک فیلم در جشنواره را تنظیم و امضاء می کند، بایستی از امتیاز حق پخش فیلم و تمامی مواد ارسالی جانبی آن نیز برخوردار باشد. جشنواره در این خصوص هیچگونه مسئولیت را نمی پذیرد.

فیلم های متقاضی پس از گزینش، به جشنواره راه می یابند. گروه گزینش، منتخبی از اصحاب زبده رسانه می باشند.

مبنای گزینش تنها تکنیک نبوده، بلکه درجه اهمیت و بکر بودن موضوع فیلم نیز ملاک گزینش خواهد بود.

علاوه بر انتخاب داوران، انتخاب ویژه ای نیز از جانب تماشاچیان صورت می پذیرد.

تمامی هزینه ها و مسئولیت ها بابت ارسال فیلم ها و مواد جانبی آن بویژه فیلم هایی که از طریق سایت های اینترنت ارسال می شوند، بر عهده صاحبان و متقاضیان اثر می باشد.

جشنواره نیز تمامی الزامات و تعهدات لازم در قبال نسخه دریافتی را دارا می باشد.

روی مراسلات پستی فیلم ها بایستی مشخصا درج گردد که، مراسله فوق برای استفاده فرهنگی – هنری و غیر تجاری می باشد.

اثار و مراسلات دریافتی، تحت هیچ شرایطی پس فرستاده نمی شوند.