حامیان

سپاس ویژه از حامیان جشنواره

– کاریتاس فرایبورگ
– شرکت اپیکتو
– شرکت هاید

و سایر اهدا‌‌ کنندگان گرامی