برنامه های ویژه

زاویه  بالا

           زاویه روبر

                    زاویه پائین

                                    و  زاویه افغانستان

در روزهای دوم و سوم جشنواره بین المللی فلم “والا” با حضور افتخارآمیز سینماگر بلندآوازه سینمای کشور آقای “صدیق برمک” سمینار دو روزه ای تحت عنوان “زاویه بالا.  زایه روبرو.. زاویه پائین… و زاویه افغانستان……. برگزار می شود.

صدیق برمک متولد ۱۶ شهریور ماه ۱۳۴۱ استان پنجشیر افغانستان است.

برمک نخستین گام های سینمایی اش را در آریانا فیلم زمانی گذاشت که هنوز دانش آموز لیسه نادریه بود. وی اکادمی سینمایی مسکو را در سال 1366 به پایان برد. چند فیلم کوتاه، داستانی و سه مستند کار هایست که در مراحل مختلف و دشوار زندگی سیاسی و اجتماعی افغانستان، به سر رسانده است.

اسامه (1382) نخستین فیلم بلند سینمایی صدیق برمک و جنگ تریاک (1387) دومین فیلم بلندش توانستند جوایز سینمایی زیادی را از جشنواره های معتبر سینمایی  بین المللی برای سینمای افغانستان به ارمغان آورند.

تهیه کنندگی هشت فیلم بلند و کوتاه، سریال تلویزیونی، ایجاد اتحادیه سینماگران افغانستان، نشر “سی-نما” نخستین مجله سینمایی در کشور، کارکرد هایی در جهت فراهم آوری زمینه های آموزش و ساخت فلم برای سینماگران جوان، داوری در جشنواره متعدد بین‌المللی  و آموزش سینِما در دانشگاه کابل  را در کارنامه سینمایی خود دارد.

او از سه سال بدینسو در فرانسه زندگی می کند و قرار است بزودی فیلمی را در گرجستان جلو دوربین ببرد.

نمایشگاه کاریکاتور

همزمان در روزهای برگزاری جشنواره بین المللی فیلم “والا” نمایشگاه

آثار کاریکاتور

آقای نادر جلالی در کاخ

جشنواره برپا می شود.

نادر جلالی متولد 1356 خورشیدی بامیان –  افغانستان.

نادر سال 1363 به ایران مهاجرت نموده، رسامی را در مکاتب ایران آموخته

است. وی در مسابقات رسامی و طراحی نیز چندین مقام در کشور ایران کسب نموده اند .

آقای جلالی در سال 1378 به مرکز آموزش فیلم سازی باغ فردوس راه یافته، در رشته فیلمسازی دوره دوساله را گذرانده است. همان سال در رشته گرافیک نیز آموزش دیده .

ایشان سال 1382 به افغانستان عودت نموده، در شرکتها و تلویزیون های خصوصی درشته های گونانون فیلم سازی  از جمله تدوین، ساخت انیمیشن دو بعدی و گرافیک مشغول به کار گردیده است.

آقای نادر جلالی کاریکاتور را اما از سال 1384 در افغانستان به طور حرفه ای شروع کرده به عنوان طراح شخصیت ها  در برخی شرکت ها و تلویزیون ها شروع به کار نموده اند.