فلم ها / فیلم ها

لیست فلم های راه یافته به دومین جشنواره بین المللی فلم “والا” در تاریخ 10 سرطان/ تیر 1398 اعلام می شود.