به پایان آمد این دفتر

به پایان آمد این دفتر
حکایت اما همچنان باقیست……..
 

با صمیمت، یاری و همراهی دوستان، نخستین جشنواره بین المللی فلم “والا” با پیروزی و سربلندی هرچه تمام تر به پایان رسید.
زحمات یکایک دوستان بویژه  برای میزبانی – پذیرائی – اسکان مهمانان و نیز امور اداری را می ستایم!
ضمن گرامی داشت گام های استوار مهمانان محترم نخستین جشنواره، چشم انتظار حضور دگرباره تان در دومین
جشنواره بین المللی فلم “والا” با موضوع ” یک قطعه خوشبختی” هستم.

برندگان نخستین جشنواره بین فلم “والا”

لیست نهایی فلم های برنده نخستین جشنواره بین المللی فلم “والا”

 داوران جشنواره عبارت از تیمی زبده، مجرب و دارای سابقه داوری در جشنواره های معتبر ملی و بین المللی بوده که اسامی هر یک از ایشان به قرار ذیل می باشد.

Die Jury
1. خانم دکتر الکه ورری – مستند ساز آلمانی
2. آقای سلیم آلافینیش – نویسنده فلسطینی
3. آقای میشائیل آکارمن – رئیس کمیسیون فلم بادن وترنبرگ – آلمانی
4. محمد حسن ناظری – فلم ساز افغانستانی
داروان جشنواره مجموع فلم های راه یافته به بخش مسابقه را در سه گروه فلم های کوتاه، نیمه بلند و بلند به داوری گرفتند.
 
فلم های منتخب:
 
 بخش فلم های کوتاه
– جایزه رتبه نخست بهترین فلم کوتاه شامل قالیچه جشنواره – لوح تقدیر داوران مبلغ 500 یورو پول نقد به فلم کوتاه داستانی “پوسته مرزی” به کارگردانی سید جلال حسینی رسید.
 
– جایزه رتبه دوم بهترین فلم کوتاه شامل قالیچه جشنواره و لوح تقدیر داوران به فلم کوتاه مستند “عکاسی به نام پدر” به  کارگردانی محمد خادم حیدری رسید. 
– جایزه رتبه سوم بهترین فلم کوتاه شامل لوح تقدیر داوران به فلم کوتاه داستانی “ساعت 14” به کارگردانی سید حسن موسوی رسید.
 
بخش فلم های نیمه بلند 
رحمان عالمی- کارگردان رخ ممنوع
– جایزه رتبه نخست بهترین فلم نیمه بلند شامل قالیچه جشنواره – لوح تقدیر داوران – مبلغ 500 یورو پول نقد به فلم نیمه بلند مستند “رخ ممنوع” به کارگردانی رحمان عالمی رسید.
 
– جایزه رتبه دوم بهترین فلم نیمه بلند شامل قالیچه جشنواره و لوح تقدیر داوران به فلم نیمه بلند مستند “پرلیکا” به کارگردانی صحرا کریمی رسید.
– داوران جشنواره هیچ فلم نیمه بلند دیگری را شایسته رتبه سوم بهترین فلم نیمه بلند نداستند.
 
بخش فلم های بلند
رونیا فون ورمب – زایبل – صدیق برمک – نیکلاس شنک

– جایزه رتبه نخست بهترین فلم بلند شامل قالیچه جشنواره – لوح تقدیر داوران – مبلغ 500 یورو پول نقد ( به اتفاق آراء ) به فلم بلند سینمایی “جنگ تریاک” به کارگردانی صدیق برمک رسید.

 
– جایزه رتبه دوم بهترین فلم بلند شامل قالیچه جشنواره و لوح تقدیر داوران طور مشترک به دو فلم رسید.
فلم بلند مستند “جنگجویان حقیقی کابل” به کارگردانی مشترک رونیا فون ورمب – زاییل
و نکلاس شینک
فلم سینمایی “سیبی از بهشت” به کارگردانی همایون مروت
– داوران جشنواره هیچ فلم بلند دیگری را شایسته رتبه سوم بهترین فلم بلند نداستند.
جایزه ویژه داوران
رویا سادات

اتفاقی کاملا نادر و متفاوت در تیم داروان بر سر انتخاب جایزه ویژه داروان افتاد. داوران با اکثریت آراء فلم نیمه بلند داستانی “تار و زخمه” به کارگردانی رویا سادات را در حالی برای جایزه ویژه داوران انتخاب کردند که به درخواست کارگردان، “تار و زخمه”، این فلم خارج از بخش مسابقه اشتراک کرده بود. با وجود آن داوران اعلام کردند که جایزه ویژه شان را بغیر از این فلم، به هیچ فلم دیگری اعطا نخواهند کرد.

 
از اینرو جایزه ویژه داوران نخستین جشنواره بین المللی فلم “والا” شامل قالیچه جشنواره و لوح تقدیر داوران به فلم نیمه بلند داستانی “تار و زخمه” به کارگردانی رویا سادات رسید.
 
فلم برگزیده تماشاچیان
جایزه مهم دیگر جشنواره، فلم منتخب تماشاگران بود. از یک سو مشارکت گسترده تماشاگران، فلم ها را بر سر تصاحب این جایزه در رقابتی تنگاتنگ قرار داد. از سویی دیگر چون فلم “نان آور” به کارگردانی نورآ توومی
صدیق برمک
 بعد از مراسم اهدای جوایز بنمایش در می آمد، از این رو رقابت نفس گیر فلم ها برای تصاحب جایزه بهترین فلم به انتخاب تماشاگران تا آخرین دقایق پایانی جشنواره ادامه یافته و سر انجام……
 
– جایزه بهترین فلم جشنواره به انتخاب تماشاگران شامل قالیچه جشنواره – لوح تقدیر دبیر جشنواره – مبلغ 500 یورو پول نقد به فلم بلند سینمایی “اسامه” به کارگردانی صدیق برمک رسید.

Gäste reisen an

Heute kommen die Filmschaffenden nach Ladenburg!
Wir heißen alle ganz herzlich willkommen
und danken allen Ladenburger Bürgern aufs Herzlichste,
die ihre Gästezimmer zur Verfügung stellen!

Fehlerteufel im Programmflyer

Herzlichen Dank allen aufmerksamen Programmlesern,
die uns auf einen Fehler aufmerksam gemacht haben:

Der Film “Kunduz” läuft wie im Spielplan angegeben
am Sonntag im Jugendzentrum “Kiste” um 16:00 Uhr.
Irrtümlicherweise steht innen im Programmflyer bei der Filmbeschreibung 14:00 Uhr.

Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.

RNF

Heute waren wir beim Rhein-Neckar-Fernsehen!
Es war toll!

Vielen Dank für das freundliche Interview.

Auch in den nächsten Tagen sind wir mit einem 15 minütigen Beitrag zu sehen. Schauen Sie hier:

510_RNFWALA